Terapi Fyn logo
Ring til os:
71 23 70 71
Skriv til os:
info@terapifyn.dk
Terapi Fyn | Psykolog, Parterapeut og Sexolog i Odense på Fyn

Hvad er depression?

Har jeg en depression?

For at finde ud af, om du lider af depression, skal du vurderes ved en professionel psykolog, der kan stille en diagnose. Det kan vi hos os. Vi har specialiseret os i at udrede psykiske tilstande og i at behandle depression, så du er i trygge hænder hos os, hvis det viser sig, at du lider af depression. Typisk vil det tage 10-20 gange hos os for at behandle din depression, afhængig af sværhedsgraden af en evt. depression. Du er altid velkommen til at ringe til os og få en tid til en førstegangssamtale, hvor vi kan få lejlighed til at udrede og komme med vores anbefalinger.

Symptomer ved en depression

Når man lider af depression, er alting ”gråt” eller måske endda ”sort”, meningsløst og trist. Man kan ikke se nogen mening med at stå op om morgenen, man har ikke lyst eller energi til at gå på arbejde eller at være hos familien. Interesser, man før har haft, gider man ikke længere bruge tid på, fordi man ikke har lyst til det. Man plages af negative automatiske tanker om sig selv, andre og fremtiden. Man bliver nemmere irriteret, vred og græder langt oftere end før i tiden. Det kan også være, at man oplever at være så følelsesmæssig “flad” og tom indeni, at man ikke længere kan græde.

Når alting er så ligegyldigt, er der ikke langt til tanker om selvmord. Måske er det kun strejfende tanker om selvmord, eller måske er de blevet konkrete. Trætheden overmander én dagligt. Man vågner kl. 5 om morgenen uden at kunne falde i søvn igen, tankerne kører, og alt er ligesom gået i stå. Når man har en depression, har man svært ved at finde håb, glæden er væk, og det er svært at overskue bare små dagligdags gøremål. Man har også sværere ved at koncentrere sig.

Appetitten har måske også ændret sig – det er normalt at tabe sig eller omvendt at tage på i vægt under en depression. Tilstanden skal have varet i over 14 uger, før man kan tale om en depressiv tilstand.

Depression er en tilstand, hvor man har svært ved eller ikke kan forestille sig, at livet nogensinde bliver værd at leve igen og/eller at livet nogensinde kan blive meningsfuldt. Man mister håb og kan i en svær tilstand opleve total håbløshed.

Læs PsykiatriFondens definition af depression her.

 • Skriv til os
 • En depression kan være stressudløst og ikke stressudløst

  En stressudløst depression

  En stressudløst depression er udløst af stress. Dvs., at depressionen skyldes, at man er blevet overbelastet af kritiske hændelser og/eller for store krav i en lang periode, der har udløst stress og sidenhen eller samtidig har udviklet sig til en depressiv tilstand. I dette tilfældes behandles stressen først, og så vil depressionen i de fleste tilfælde også gradvist forsvinde.

  En ”ren” depression/ikke stressudløst depression

  En ”ren” depression er kendetegnet ved, at man gradvist begynder ikke at kunne finde mening i tilværelsen både hjemme og på arbejdet. Man skelner imellem forskellige grader af depression. Graden af depression kan kun fastsættes af egen læge, psykiater eller psykolog.

 • Depression kommer i forskellige grader

Let depression

En let depression er en tilstand, hvor man stadig kan passe et arbejde, men man trives ikke og energien er lav og man plages af manglende lystfølelse til aktiviteter man førhen fandt interessante og selvbebrejdende tanker. Fremtiden synes grå og ikke tiltalende.

Moderat depression

En moderat grad af depression er kendetegnet ved, at man her får svært ved at passe sit arbejde, koncentrationen og muligvis også hukommelsesevnen er påvirket og alting føles meningsløst. Man lider også af svære selvbebrejdelser, markant nedsat energi og manglende lystfølelse. Fremtiden synes trist og helt utiltalende.

Depression af svær grad

En depression af svær grad er en tilstand, hvor man ikke finder noget håb. Energien er massivt nedsat, og man plages af træthed og total lystmangel. Tankerne om fremtiden er fuldstændig formørkede eller ”sorte”, og man plages af selvmordstanker, og man har måske konkrete overvejelser om og/eller planer for at tage eget liv – og er derfor selvmordstruet. Denne tilstand er meget alvorlig og kræver akut behandling. Henvendelse til os og egen læge, alternativt psykiatrisk skadestue, er derfor en klar anbefaling, hvis man plages af svær depression.

 

Depression og sorg

Depression bør adskilles fra sorg. At sørge over at have mistet er en naturlig proces og læges i de fleste tilfælde med tiden. Sorg kan dog udvikle sig til en depression.
Tilstanden kan behandles forholdsvist nemt!

At lide af en depression er alvorligt. I Terapi Fyn i Odense behandler vi depression ud fra en primær såkaldt kognitiv adfærdsterapi. 

Lette depressioner kan behandles med kognitiv adfærdsterapi alene, mens man tilråder antidepressiv medicin og kognitiv adfærdsterapi i tilfælde af depressioner i moderat grad. Svære depressioner bør først og fremmest behandles med medicin for derefter også at behandle med kognitiv adfærdsterapi. Undersøgelser peger på, at en kombination af terapi og medicin har den største effekt og at terapeutisk behandling modvirker tilbagefald, hvor der ses langt hyppigere grad af tilbagefald, når man kun behandler medicinsk.Hvis du kan nikke genkendende til ovenstående symptomer, så gør noget ved det i dag.

 

Depression og livskriser

Hvad adskiller en livskrise fra en depression? Det kan nogle gange være svært at skelne mellem disse to tilstande, og det er derfor, at man ved tvivl skal udredes korrekt, hvilket vi sikrer hos os. En livskrise skyldes en ny oplevelse af, at man ikke føler, at livet er værd at leve, fordi man er skuffet over sig selv eller livet. Termen ”midtvejskrise” er f.eks. blevet brugt i medierne og i populærpsykologien, men denne term dækker ikke over en egentlig diagnose. En midtvejskrise henviser til, at man er nået til midten af livet og oplever en identitetskrise, hvor livet lige pludselig mister værdi og/eller man ”gør status” og oplever ikke, at man har nået det hidtil, som man havde forestillet sig man skulle nå.

Forestillinger kan være menneskets værste fjende, men realistiske og attraktive forestillinger kan omvendt blive vores bedste venner. Nogle gange skal livet tages op til revision, og vi er her din professionelle sparringspartner, hvor flere elementer af forskellige terapeutiske tilgange inddrages i samtalerne for at nå frem til et liv, der atter giver mening og er attraktivt for dig.

Man kan sagtens være i en livskrise uden at lide af depression, og man kan også sagtens være en livskrise og udvikle en depression som følge af eller som led i en livskrise. 
Vi behandler både livskriser og depression hos Terapi Fyn i Odense. 

Vi kan tilbyde dig en professionel kognitiv adfærdsterapeutisk behandling, der har vist sig at være den mest effektive metode til behandling af depression og til at forebygge tilbagefald.

Du er altid velkommen til at kontakte os på tlf. 22 67 77 48, hvis du mener at lide af en depression – eller bare har brug for at få at vide, hvad du kan gøre i din situation.

Tilbage til oversigt

Hvad er en depression?


Skriv til mig:Tidsbestilling:

Vi gør opmærksom på:

Vi har ikke ydernummer. Derfor kan du ikke blive henvist til os via sygesikringen og få offentligt tilskud.

TAG EN STRESSTEST