Terapi Fyn logo
Ring til os:
71 23 70 71
Skriv til os:
info@terapifyn.dk
Terapi Fyn | Psykolog, Parterapeut og Sexolog i Odense på Fyn

Personlighedspsykologiske- og Neuropsykologiske undersøgelser

Vi tilbyder både neuropsykologisk undersøgelse og psykologisk undersøgelse i klinikken i Odense

Der udbydes:

  • Kombinationsundersøgelse ved autoriseret psykolog Lone Lytken og speciallæge i Psykiatri Thomas Pelman 
  • Personlighedsundersøgelse med testning af kognitive færdigheder
  • Neuropsykologisk undersøgelse
  • Screening

Læs her, hvad de forskellige undersøgelsesformer afdækker/anvendes ved:

Kombinationsundersøgelse ved psykolog og speciallæge i psykiatri

Vi udbyder kombinationsundersøgelser bestående af en psykologisk undersøgelse og/eller neuropsykologisk undersøgelse samt en psykiatrisk speciallægevurdering. Undersøgelsen vil indeholde de afsnit, der kendetegner en psykologisk undersøgelse, jf. herunder, og en særskilt vurdering ved Speciallæge i Psykiatri, Thomas Pelman. : Et unikt samarbejde imellem autoriseret psykolog Lone Lytken og speciallæge i psykiatri Thomas Pelman tilbydes. Begges speciale er at undersøge borgeres psykiske funktionsniveau i relation til en række områder, herunder i relation til arbejdsevnen.

Kombinationsundersøgelser kan være en stor fordel i sagsflowet for både klient og socialrådgiver. Undersøgelsen afrundes med en fælles konklusion og opsamling ved begge undersøgere på den samlede psykologiske og psykiatriske udredning. Her vil indgå begges vurdering af prognose og anbefalinger. Det kan være en stor fordel i sager, hvor der hersker mistanke om neuropsykologiske og/eller personlighedspsykologiske samt psykiatriske problemstillinger. Klienten og sagsbehandler slipper da for ventetid ved psykiater og for yderligere omkostninger i forbindelse med rekvirering af begge specialer.

Psykologisk undersøgelse

Dertil kan selvfølgelig bestilles en traditionelle psykologisk undersøgelse og en neuropsykologisk undersøgelse ved autoriseret psykolog Lone Lytken, som indeholder:

  • Udredning af opvækstforhold, erhvervsmæssig og socialpsykologisk baggrund
  • Afsnit om kliniske indtryk af klienten
  • Testning af kognitive færdigheder og personligheden samt beskrivelse heraf
  • Konklusion og vurdering af prognose, evt. behandlingsbehov og skånehensyn

Hvis det ønskes, kan der i tillæg til den psykologiske undersøgelse bedes om en detaljeret behandlingsplan på baggrund af undersøgelsens resultater og konklusion. Form og vægtning af afsnittene i den psykologiske undersøgelse afhænger af, hvilken type undersøgelse, der ønskes.

Neuropsykologisk undersøgelse

En neuropsykologisk undersøgelse er en undersøgelse, der bør rekvireres i sager, hvor der er mistanke om kognitive deficits som følge af enten medfødte adfærdsmæssige og/eller kognitive forstyrrelser. Som ved udviklingsforstyrrelser som ADHD eller autisme - eller ved mistanke om tilkomne hjerneskader efter trafikuheld, hovedtraume og hjernerystelser, kronisk stress og/eller udbrændthed.

Er du som sagsbehandler i tvivl om, om der er behov for en neuropsykologisk undersøgelse, kan du altid tage kontakt til os for at vurdere den enkelte sag og dit udredningsbehov ift. sagsforløbet nu og fremadrettet. Denne type neuropsykologisk undersøgelse kan kombineres med udredning ved psykiater efterfølgende, hvilket ofte er anbefalingen når der er tale om tegn på en kognitiv udviklingsforstyrrelse.


Neuropsykologisk og psykologisk undersøgelse i Odense hos Terapi Fyn

Samtidig er behovet for at få beskrevet skånehensyn ift. borgerens specifikke neuropsykologiske tilstand og udviklingsmuligheder i relation til arbejdesmarkedet og/eller funktionsniveau som sådan, altid stort. Både for borgeren selv og for dig som borgerens sagsbehandler. Med en grundig og god beskrivelse af evt. kognitive udfordringer, kan man undgå mange ellers tidskrævende forløb. Samtidig kan man hurtigt komme til en vurdering ved psykiater direkte efter den neuropsykologiske undersøgelse, hvilket også er meget tidsbesparende og nænsomt for borgeren.

Kombineret personlighedspsykologisk og neuropsykologisk undersøgelse

Den neuropsykologiske undersøgelse kan kombineres med en grundig personlighedspsykologisk analyse også, hvis der er mistanke om personlighedsmæssige eller følelsesmæssige særlige forhold også, som i tillæg ønskes belyst.

Screening

Som supplement til ressourceforløbet, handleplaner eller andre formål. Består af en vurdering og - iht. problemstillingen - evt. enkelte testninger vurderet af psykologen, der giver socialrådgiver/behandler en kvalificeret beskrivelse af, hvilke faktorer, der er væsentlige i henhold til et ønsket socialfagligt og/eller pædagogisk bestemt sigte.

For yderligere information eller bestilling af undersøgelse, kontakt autoriseret psykolog, Lone Lytken på tlf. 81 53 53 09

Lone Lytken og Vibeke Lemvig Nielsen


Skriv til mig:Tidsbestilling:

Vi gør opmærksom på:

Vi har ikke ydernummer. Derfor kan du ikke blive henvist til os via sygesikringen og få offentligt tilskud.

TAG EN STRESSTEST