Terapi Fyn logo
Ring til os:
71 23 70 71
Skriv til os:
info@terapifyn.dk
Terapi Fyn | Psykolog, Parterapeut og Sexolog i Odense på Fyn

Akut krisebehandling

Aut. Psykolog Lone Lytken ved Terapifyn.dk har bl.a. samarbejdet med Dansk Krisekorps og Prescriba om at yde akut krisehjælp på Fyn og øerne.
 
Lone er uddannet til at yde akut krisehjælp dag og nat under mangeartede krisesituationer i arbejdsregi og hos dig som privatperson. Det kan f.eks. blive nødvendigt, hvis en kollega tager sit eget liv, hvis du eller din kollega overfaldes, eller hvis der har været brand eller vold på arbejdspladsen. Endelig kan private anliggender som sygdom og nærtståendes død, flytning til andet land eller trafikulykker være eksempler på årsager til, at man søger krisehjælp.

Vi reagerer alle meget forskelligt på krisesituationer, og det er altid vigtigt, at der er adgang til akut psykologhjælp lige efter krisen er indtruffet – og i en god periode efterfølgende. Endvidere er det vigtigt med en opfølgning i op til et år efter, krisen er hændt.

Kriser kan ramme os alle, og der er ingen, der kan forudsige kriser, men man kan skabe tryghed og en vis grad af forudsigelighed ved at have en beredskabsplan for, hvad der helt præcist skal ske, når en krise rammer.  I denne plan bør der indgå et samarbejde med et krisekorps af krisepsykologer. 

 

Akut behov for samtale

Akut tidsbestilling ved psykolog, terapeut eller parterapeut kan foretages her på siden.
Ved akut tidsbestilling inden for 24 timer, tages en timepris på 1900 kr. pr time.

Akut krisebehandling

Priser

Ved akut tidsbestilling tages en timepris på 1.900 kr. pr time.

 

Tidsbestilling:

Vi gør opmærksom på:

Vi har ikke ydernummer. Derfor kan du ikke blive henvist til os via sygesikringen og få offentligt tilskud.

TAG EN STRESSTEST