Terapi Fyn logo
Ring til os:
71 23 70 71
Skriv til os:
info@terapifyn.dk
Terapi Fyn | Psykolog, Parterapeut og Sexolog i Odense på Fyn

Hvad er OCD?

Der er stor forskel på, hvordan man har det, hvis man lider af OCD. Det kan også variere, hvilke symtpomer, der fremtræder mest i løbet af et sygdomsforløb.

Tvangstanker

Man plages typisk af såkaldte tvangstanker, som er tanker, der kommer, uden at man synes at have en kontrol over dem. Tvangstanker om snavs eller smitte er de hyppigste tvangstanker. 

Man kan også have aggressive tanker, hvor man f.eks. har tanker om at hoppe ud foran et tog eller stikke en kniv i ægtefællen. 

Eller seksuelle tvangstanker, hvor man har tvangstanker om at være pædofil eller homoseksuel. 

Tvangstanker om forurening, hvor man har tanker om at bliver smittet af farlige bakterier kan også forekomme. 

Religiøse eller moralske tvangstanker, hvor man har tanker om, at man synder, og at man kan blive straffet/bliver straffet for sine synder er også hyppige.

Tvangstanker om symmetri eller nøjagtighed, hvor man har tanker om at tingene skal ligge på en helt bestemt måde eller efter en bestemt orden er der en del, der oplever. 

Endelig kan man have blandende tvangstanker, der handler om, at man skal huske bestemte (ligegyldige) ting.

Tvangshandlinger

Man plages måske også af tvangshandlinger, som er handlinger, man ikke kan lade være med at udføre igen og igen. 

Vask/rengøring og tjekkeadfærd er de mest almindelige tvangshandlinger. Tvangshandlingerne kan være mentale og handle om, at man forsøger at kontrollere sine tanker eller prøver at neutralisere sine tvangstanker. 

Handlingerne kan også være fysiske, hvor man tjekker sig selv eller omgivelserne eller overdriver håndvask f.eks. 

Tvangshandlingerne kan også bestå af undgåelse: Man undgår måske at køre i bil, fordi man er bange for at køre nogen ned, eller man undgår toiletter andre steder end hjemme. 

Handlingerne kan også handle om, at man søger bekræftelse hos andre – f.eks. ved at spørge ægtefællen, om man er kommet til at slå nogen ihjel, eller om man huskede at puste stearinlys ud. Endelig kan man benytte sig af sikkerhedsadfærd, hvor man f.eks. bruger en klud til at åbne et dørhåndtag eller lader ægtefællen gå ud sidst, så denne har ansvaret for at låse.

OCD kan behandles

Hos Terapi Fyn har vi stor erfaring med at behandle OCD terapeutisk. Ring gerne til os og få en snak om din situation. Så vil vi komme med en vurdering og anbefaling. Det er også muligt at skrive til os via vores kontaktormular nedenunder. 

Tilbage til oversigt


Skriv til mig:Tidsbestilling:

Vi gør opmærksom på:

Vi har ikke ydernummer. Derfor kan du ikke blive henvist til os via sygesikringen og få offentligt tilskud.

TAG EN STRESSTEST