Terapi Fyn logo
Ring til os:
71 23 70 71
Skriv til os:
info@terapifyn.dk
Terapi Fyn | Psykolog, Parterapeut og Sexolog i Odense på Fyn

Mentoring, terapi og undervisning

Mentorydelsens primære opgave er at gøre borgeren i stand til at møde op til alle aktiviteter i ressourceforløbet for på sigt at opnå varig tilknytning til uddannelses- og/eller arbejdsmarkedet.

Vi har tilsammen mere end ti års erfaring inden for mentoring, terapi og undervisning, og vi har erfaring med at samarbejde med jobcentrene.

Typiske opgaver for mentoren kan være:

 • Skemalægge dagligdagen, så borgeren bliver i stand til at møde til aktiviteter i ressourceforløbet.
 • Hjælp til at formidle særlige behov ved opstarten i aktiviteter.
 • Hjælp til at forstå indholdet i- og meningen med aktiviteter i ressourceforløbet og hjælpe med at forstå indhold i breve.
 • Støtte borgeren i kontakten med andre fagprofessionelle i ressourceforløbet.
 • Styrke borgerens tillid til systemet og motivere borgeren til at søge ud på arbejdsmarkedet eller i uddannelse.
 • Støttende samtaler, hvor det overordnede mål er at støtte borgerens opnåelse af mål i ressourceforløbet. Negative og stressende omstændigheder, herunder følelser og tanker, vendes og i fællesskab søges erstattet af mere hensigtsmæssige og ressourcefokuserede.
 • At hjælpe borgeren med at lægge et realistisk og bæredygtigt privatbudget, der giver borgeren oplevelsen af økonomisk stabilitet.
 • At træne borgeren i at benytte sig af offentlig transport.
 • Føre en logbog sammen med borgeren.
 • At hjælpe borgeren i gang med en fritidsaktiviteter.
 • At støtte borgeren i at udvide sit sociale netværk.
 • At støtte borgeren ift. evt. kulturelle og sproglige udfordringer.


Skriv til mig:Tidsbestilling:

Vi gør opmærksom på:

Vi har ikke ydernummer. Derfor kan du ikke blive henvist til os via sygesikringen og få offentligt tilskud.

TAG EN STRESSTEST