Terapi Fyn logo
Ring til os:
71 23 70 71
Skriv til os:
info@terapifyn.dk
Terapi Fyn | Psykolog, Parterapeut og Sexolog i Odense på Fyn

Psykologisk screening

Hvad er en psykologisk screening? 

En screening er et værktøj for dig som sagsbehandler, der ønsker en psykologisk screening af en borgers psykiske barrierer og ressourcer ift. arbejdsmarkedet.

Obs! En mentee-screening kan på ingen måde sidestilles med en psykologisk undersøgelse.

Hvad hjælper en psykologisk screening med? 

En screening kan pege på opmærksomhedspunkter for mentee/borger, sagsbehandler, egen læge og/eller mentoren. Det kan således være et udmærket udgangspunkt for et ressourceforløb for en borger først at tale med og blive screenet ved en psykolog.

Udover beskrivelsen af psykologens kliniske indtryk i mentee-screeningen, indgår også testning og psykologens beskrivelse af testningen.

Testresultater må aldrig stå alene, hvorfor beskrivelsen af testene og det samlede kliniske indtryk – ikke testresultaterne i sig selv – udgør psykologiens bidrag.

Testningen udføres som led i screeningen. Det vil give psykologen et præg om, hvad der er menteens/borgerens kognitive ressourcer og evt. udfordringer. Psykologen vil samtidig kunne finde indikationer på spor af evt. organisk psykisk lidelse, f.eks. følger efter hovedtraume, blodprop, misbrug, epilepsi eller lignende.

Flg. test anvendes som standard i mentee-screeningen:

Kognitive

  • Ligheder, WAIS VI
  • Raven, set 1
  • Trail Making A og B


Psykometriske

  • SCL-90-r
  • Evt. Becks Depression Inventory (BDI)


Skriv til mig:Tidsbestilling:

Vi gør opmærksom på:

Vi har ikke ydernummer. Derfor kan du ikke blive henvist til os via sygesikringen og få offentligt tilskud.

TAG EN STRESSTEST